Ett billigt sätt att bygga konsensus

En av de mer fascinerande frågorna man kan ägna sig åt är att fundera över varför människor har olika åsikter om hur samhället borde se ut. Intuitivt borde åsiktsskillnader grunda sig i skillnader om hur världen ser ut idag (det positiva) och hur man önskar att den såg ut (det normativa). Ur det borde rimligen önskemålet om vilken politik vi bör föra komma.

Intressant nog visa studier från USA att skillnader i hur världen ser ut delvis beror på vem som har makten nu, och vilket parti du själv brukar rösta på. Det är till exempel vanligare att republikaner förnekar att positiva händelser ägt rum medan demokratiska presidenter har makten.

Lyckligtvis kan detta problem, som så mycket annat, lösas med hjälp av pengar enligt ny forskning:

When survey respondents were offered a small cash reward — a dollar or two — for producing a correct answer about the unemployment rate and other economic conditions, they were more likely to be accurate and less likely to produce an answer that fit their partisan biases.
In other words, when money was added to the equation, questions about the economy became less like asking people which football team they thought was best, and more like asking them to place a wager. Even a little bit of cash gets people to think harder about the situation and answer more objectively.
“People are not telling you what they actually believe in ordinary surveys,” Mr. Bullock said. “With a payment, we’re eliciting not necessarily thoughtful responses, but more sincere responses.”
The effect was even more pronounced when respondents were rewarded for honestly answering “I don’t know” when they didn’t have enough information. Otherwise, it appears that people will respond objectively to questions when they know the answer, but revert to their partisan biases when they don’t.
The paper by Mr. Bullock, Alan S. Gerber, Seth J. Hill and Gregory A. Huber found that offering a $1 payment for a correct response and a 33-cent payment for an answer of “Don’t know” eliminated the entire partisan gap between Democrats and Republicans on questions about the economy.

Som artikeln påpekar är det kanske bra för demokratin (om det nu går att omsätta till en praktisk åtgärd), men det är kanske mindre bra för alla som förlitar sig på undersökningar.