Claudia Goldin om lönegapet mellan män och kvinnor

I ett tidigare inlägg, som blev ett av bloggens mest populära, diskuterades lönegapet mellan män och kvinnor. På grund av bristande kunskap uteblev en diskussion om skillnadernas orsaker. Idag har Johanna Möllerström på Ekonomistas ett intressant inlägg om en uppsats av Claudia Goldin som behandlar frågan:

Kvinnor, särskilt sedan de fått barn, efterfrågar i högre grad än män flexibilitet vad gäller sitt arbete. Det handlar inte främst, som man kanske kan tro, om att kvinnor vill kunna jobba färre timmar. Istället handlar det om flexibilitet kring vilken tid på dygnet arbetet utförs, hur många timmar i sträck man arbetar och var det sker. Goldin hävdar att det som återstår av lönegapet mellan kvinnor och män är det pris som kvinnor betalar för denna flexbilitet och pekar på att lönegapet är störst i de yrken där flexibiliteten i grunden är lite och ”face-time” är viktigt.