Marknader för precis allting

En fascinerande aspekt av den moderna världen och den senaste globaliseringsvågen är hur det hela tiden uppstår nya och oväntade marknader för varor och tjänster. Ett nytt exempel på detta är att rika kineser har börjat betala amerikanska kvinnor för att agera surrogatmödrar:

Wealthy Chinese are hiring American women to serve as surrogates for their children, creating a small but growing business in $120,000 "designer" American babies for China's elite.

Motiven tycks vara flera. Många tycks vilja ta sig runt kinesiska familjeplaneringsregler och andra har misslyckats med att skaffa barn med metoderna som finns tillgängliga i hemlandet. Vissa ser det som en billigare väg till medborgarskap:

At least one Chinese agent promotes surrogacy as a cheaper alternative to America's EB-5 visa, which requires a minimum investment in a job creating business of $500,000.
While the basic surrogacy package Chinese agencies offer costs between $120,000 and $200,000, "if you add in plane tickets and other expenses, for only $300,000, you get two children and the entire family can emigrate to the U.S.," said a Shanghai-based agent.

Andra verkar tro att barnen kommer bli snyggare och smartare. Detta har såklart givit upphov till vissa kulturkrockar, när västerländska kvinnor blivit förvånade över hur iskallt kommersiellt vissa betraktar transaktionen.