Lars EO Svensson fortsätter striden

Som bekant lämnade Lars EO Svensson Riksbanksdirektionen för en tid sedan eftersom han inte fått gehör för sin syn på penningpolitik. De flesta hade nog väntat sig att han skulle återgå till forskningen och dra sig tillbaka från den offentliga debatten. Nu tycks han snarare ha tagit efter Paul Krugman och omfamnat sin roll som Riksbankens största kritiker via ekonomibloggen Ekonomistas. Tidigare leverade han stenhård kritik mot den övriga ledningen när han hävdade att de inte förstår relationen mellan styrräntan och hushållens skuldsättning:

Denna politik har under senare tid motiverats med att en lägre ränta skulle öka hushållens skuldkvot (skuld i förhållande till disponibel inkomst) och därmed risker förenade med denna skuldsättning. Men Riksbanken har hittills inte presenterat någon analys av hur penningpolitiken och räntan påverkar skuldsättningen. Den har bara tagit för givet att en högre ränta leder till en lägre skuldkvot än en lägre ränta.
Nu är Lars tillbaka igen och underkänner Riksbankens penningpolitik:
Sammantaget har Riksbanken fört en politik som lett till alldeles för låg inflation, alldeles för hög arbetslöshet och något högre skuldkvot jämfört med om räntan fått ligga kvar på 0,25 procent från sommaren 2010. Det är inget bra facit.
Jag har ingen speciellt stark syn i sakfrågan. Jag lutar dock åt att tro att Lars har rätt i sin analys, även om jag inte är säker på att han tar hänsyn till risken om modellosäkerhet i tillräckligt stor utsträckning (ungefär frågan om hur man bör agera under osäkerhet och ofullständiga beslutsunderlag). Vad som dock är otvivelaktigt positivt är att han ger sig ut i debatten. Sverige har länge haft ett behov av att flera oberoende och kompetenta debattörer diskuterat ekonomisk politik på ett vis som är lite mer lättillgängligt än forskarseminarier, men mer mera djup än i dagstidningarna. Fenomenet, som kallas wonkblogging, har haft en enorm inverkan på den ekonomisk-politiska debatten i USA och förhoppningsvis kan samma sak ske här.