LO: PPM orsakar arbetslöshet

Det här behöver nog ingen kommentar egentligen:

Sparandet i fonder behövs inte i den svenska ekonomin. Ett för högt sparande i fonder innebär att konsumtion och efterfrågan och i slutändan sysselsättning blir för låga. Den höga arbetslösheten i svensk ekonomi beror till en del på att sparandet är för högt.

Det är nog svårt att tolka det här på något annat vis än att LO hävdar att sparande och investeringar är skadliga för sysselsättningen.