Ständigt dessa klyftor

Det finns en klassisk metod för oppositonspartier att angripa den sittande regeringen. Man tittar på lite siffror, gärna sammanställa av IMF, OECD eller någon annan trovärdig källa, kollar hur de har utvecklats under motståndarens tid och berättar hur dåligt resultatet är. I Sverige tycker vi särskildt om att göra detta med vad vi kallar "klyftor". För en månad sedan var Herr Damberg ute i DN och berättade om hur fruktansvärt illa den svenska inkomstfördelningen utvecklats under Alliansens tid:

Sverige är i dag det OECD-land där de ekonomiska klyftorna ökar mest. 8,5 procent av hushållen i Sverige har en disponibel inkomst under 50 procent av medelinkomsten. Det är en ökning med drygt 30 procent sedan 2006.

Aj, det låter ju riktigt illa. Idag svarar Herr Hamilton på kritiken i SvD. Jag har inte mycket att tillägga i sakfrågan, utöver att påpeka att Hamilton har helt rätt i att det här med jämlikhet, klyftor och fattigdom har många dimensioner.

Jag vill dock belysa ytterligare en dimension av jämlikhetsdebatten som sällan får någon uppmärksamhet i den ofta snäva svenska debatten. Jag pratar om ägande. Det ska direkt påpekas att det är enormt svårt att sammanställa bra statistik över tillgångar och deras värde (jag jobbade under en kort period med just detta på Riksbanken). Ännu svårare blir det givetvis när man ska jämföra mellan olika länder. Det finns flera anledningar till detta, men dessa kanske vi kan lägga åt sidan för att inte det här inlägget fullkomligt ska spåra ur. Credit Suisse gör regelbundet ett heroiskt försök att sammanställa siffrorna, och deras tabeller visar att de rikaste svenskarna äger ungefär lika stor andel av alla tillgångar de de rikaste i USA. Som exempel kan nämnas att de rikaste 10 procenten i Sverige äger 72 procent av alla tillgångar, medan motsvarande siffra för USA är 71,5. Högre upp drar de rikaste amerikanerna ifrån, men jag undrar om inte detta delvis är en effekt av att rika svenskar historiskt varit oerhört skickliga (och motiverade av diverse förmögenhetsskatter) på att flytta pengar utomlands.