Jag heter Victor Snellman, och detta är min personliga hemsida. På dagarna jobbar jag som nationalekonom på Svenskt Näringsliv. Mina huvudsakliga arbetsområden är finansmarknadsfrågor, digitalisering och internationell makroekonomi. Tidigare har jag arbetat på Riksbanken och McKinsey & Co med olika bankrelaterade frågor. Jag har även varit rådgivare åt ett antal startups, främst inom fintech.

Åsikterna som uttrycks här är mina egna och inte min arbetsgivares. Självklart finns det viss överlappning.